Nieuwsbrief no 3

Nieuwsbrief nr. 3              

Maart 2022

Wij willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten rondom de eerlijke handel, duurzaamheid en de strijd tegen de armoede in de wereld.

Door de welvaart eerlijker te verdelen werken we samen aan een betere, eerlijke wereld.

De vlag mag uit!

De vlag mag uit, het kernteam is er in geslaagd om de titel Fairtarde gemeente weer voor twee jaar te mogen voeren.

De landelijke vereniging van Fairtrade Gemeenten toetst om de twee jaar of de gemeente het predicaat Fairtrade Gemeente mag blijven voeren.

Daarvoor moet de gemeente de volgende criteria voldoen:

  • De lokale overheid kiest voor Fairtrade
  • Winkels en horeca verkopen Fairtrade producten
  • Bedrijven en organisatiegebruiken Fairtrade
  • Lokale (media) aandacht
  • Invulling geven aan de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. ( SDG’s)

 

Citaat uit het titelrapport:

Krimpenerwaard is sinds 2018 Fairtrade gemeente en heeft de titel al eerder weten te prolongeren. En dat lukt nu ook weer. We hebben de aanvraag voor verlenging van de titel en de bijgevoegde stukken met voldoening gelezen en kunnen deze op alle punten en criteria positief beoordelen. We feliciteren jullie dan ook van harte met de verlenging van de titel Fairtrade Gemeente Krimpenerwaard.

 

Samen naar een gezonde en

(H)eerlijke kantine

De voedselfamilie streeft naar een eerlijke route naar gezond eten uit de eigen regio aangevuld met Fairtrade producten.

De visie van het project “samen naar een gezonde en (h)eerlijke kantine” is het maken van verbinding tussen bedrijven en sportkantines met lokale voedselmakers, initiatieven en ondernemers gerelateerd aan gezonde en eerlijke voeding vanuit een gezamenlijk belang.

Op deze manier creëren we bewustwording en vitaliteit en helpen we ondernemers duurzaam te groeien.

Bij de ondernemer en consument en wordt gezonde voeding en de animo voor streekproducten en Fairtrade producten uitgebreid en vergroot.

Meer afname van lokale en Fairtrade producten leidt tot eerlijk(er) loon bij de producent, versterking van de (lokale) economie en duurzame voedselproductie

Samenwerking met buurgemeenten.

Regelmatig hebben de kerngroepen van de Fairtrade Gemeenten in het Groene Hart overleg. Daarbij worden ervaringen gedeeld en gezamenlijke actie bedacht. Een goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijk reclame campagne rond de Fairtrade weken. Eind vorig jaar vond er een regionale Fairtrade scholing plaats. Jos Harmsen van Fairtrade Nederland praatte ons bij over de stand van zaken in Fairtrade land. Daarna werd er in groepjes gediscussieerd over verschillende onderwerpen. Een zeer boeiende scholing, waarbij ieder van ons wel iets heeft geleerd. Donderdagavond 12 mei staat een regionaal Fairtrade symposium gepland. Samen met burgemeesters, wethouders, vertegenwoordigers uit de politiek, en u als Fairtrade ondernemer of organisatie willen we met elkaar in gesprek gaan om het Fairtrade gedachtengoed verder te ontwikkelen n en uitdragen. Locatie: Het huis van de stad in Gouda. Inloop vanaf 17.30 met soep en een broodje

Wilt u ook deelnemen? Meldt u aan via info@fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen ( SDG’S).

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

In de nieuwsbrieven willen we steeds een van de duurzame ontwikkelingsdoelen onder uw aandacht brengen. In deze nieuwsbief is dat nr. 3:

Goede gezondheid

                      en welzijn

                             voor iedereen

Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg.

 

 

 

Naar overzicht