Nieuwsbrief no 4

 

Nieuwsbrief nr. 4

Juli 2022

Wij willen u met deze Nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten rondom de eerlijke handel, duurzaamheid en de strijd tegen de armoede in de wereld. Door de welvaart eerlijker te verdelen werken we samen aan een betere, eerlijke wereld.

 

Terugblik
In de flyer die in de Fairtrade week is verspreid is aandacht gevraagd voor een eerlijke prijs, leefbaar loon voor iedereen. In de bibliotheken, de gemeentekantoren en de wereldwinkels werden de flyers voorzien van een (h)eerlijk chocolaatje verspreid. In Haastrecht zijn de flyers uitgedeeld aan de marktbezoekers om zo aandacht te vragen voor het thema van deze week.

 

Vooruitblik
In de Fairtrade week in het najaar zal de aandacht meer liggen op het handelingsperspectief dat we allemaal hebben door het kopen van producten met een keurmerk voor eerlijke handel.
De Fairtrade week in het najaar: 29 oktober t/m 6 november.

 

Fairtrade Symposium
Op het 12 mei jl. kon het dan eindelijk doorgaan. In het huis van de stad in Gouda waren leden van de kerngroepen Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard bijeen. Politici, ondernemers en leden van organisaties op het gebied van duurzaamheid hoorden Rob van Tulder, deskundige op het gebied van internationale handel en ook pleitbezorger van het inzetten op Duurzame Ontwikkelingsdoelen een oproep doen om niet langer te wachten. In zijn betoog vroeg hij aandacht voor de toenemende ongelijkheid in de wereld. De omstandigheden zijn complex, klimaatcrises, een pandemie, oorlogen, voedselschaarste, stikstof en vluchtelingen, in de wereldhandel neemt eerlijkheid steeds meer af.
We richten ons op duurzaamheid via Duurzame Doelen (SDG’s) maar het gaat te langzaam. Daarom is Fairtrade belangrijker dan ooit. Na deze inleiding hebben de aanwezigen hebben zich in groepjes bezig gehouden met thema’s die allemaal te maken hadden met Fairtrade en duurzaamheid. De organisatie kan terug kijken op een geslaagde avond. En nu maar hopen dat de deelnemers de boodschap kunnen uitdragen.

 

Kerngroep zoekt versterking
Wilt u ons team komen verstrekken?
Neem contact op met Gijs Metz (06-19446697) of stuur een mail naar
info@fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
De duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. In de nieuwsbrieven willen we steeds een van de duurzame ontwikkelingsdoelen onder uw aandacht brengen. In deze nieuwsbief is dat nr. 4:
Kwaliteitsonderwijs
         voor
                  iedereen
Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn er miljoenen kinderen nog nooit naar school geweest of ze hebben de schoolbanken vroegtijdig verlaten.

 

Mooie zomer
Wij sluiten deze nieuwsbrief af met u allen een mooie zomer toe te wensen. Thuis of op vakantie, aan het werk of heerlijk vrij, geniet van het moment.

Naar overzicht