Waarom Fairtrade

Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het VN Millenniumdoelenrapport van juni 2013. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.
Bijna 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders werken onder Fairtrade condities. Daardoor profiteren ruim 6 miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel. Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans op ontwikkeling krijgen, is het belangrijk dat meer producten volgens de Fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven Fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels, groothandels en cateraars Fairtrade producten aanbieden. De Fairtrade Gemeente campagne probeert daarom de vraag en het aanbod van Fairtrade in Nederland te vergroten.