Nieuwsbrief no 5

Nieuwsbrief nr. 5
Oktober 2022
Wij willen u met deze Nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten rondom de eerlijke handel, duurzaamheid en de strijd tegen de armoede in de wereld. Door de welvaart eerlijker te verdelen werken we samen aan een betere, eerlijke wereld.


Streekmarkt
De vorige nieuwsbrief sloten wij af met u een mooie zomer toe te wensen. Hopelijk is dat voor u ook werkelijkheid geworden. Aan het weer kan het  niet gelegen hebben. Inmiddels zitten we volop in de herfst, en komt de  regen op dit moment met bakken uit de lucht. Op 17 september namen we  deel aan de streekmarkt in Schoonhoven georganiseerd door de  Voedselfamilie ook toen hoopten we op een mooie zomerse dag, maar  helaas het was een natte dag. Ondanks het weer hebben we de Fairtrade  gemeente, de SDG’s en de eerlijke handel onder de aandacht kunnen  brengen.

 

Kerngroep vraagt aandacht bij de gemeenteraad
Om de nieuwe gemeenteraadsleden kennis te laten maken met Fairtrade en ons als kernteam voor te stellen, waren we op dinsdag 13 september voorafgaande aan de raadsvergadering aanwezig in de hal van het gemeentekantoor in Lekkerkerk. Met menig raadslid werd een praatje gemaakt en de noodzaak van de uitbereiding van het kernteam onder de aandacht gebracht.
Deze uitbereiding is dringend gewenst. De basis van het team is veel te smal. De ideale situatie is dat er vanuit elke kern deelgenomen wordt in het kernteam.

 

Kerngroep zoekt versterking
Wilt u ons team komen verstrekken?
Neem contact op met Gijs Metz (06-19446697) of stuur een mail naar
info@fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. In de nieuwsbrieven willen we steeds een van de duurzame ontwikkelingsdoelen onder uw
aandacht brengen. In deze nieuwsbief is dat nr. 5:
         gendergelijkheid
Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming. Voor de Fairtrade erkenning is de gendergelijkheid een vereiste.

Naar overzicht