Nieuwsbrief no 6

Nieuwsbrief nr. 6
December 2022

Wij willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten rondom de eerlijke handel, duurzaamheid en de strijd tegen de armoede in de wereld.
Door de welvaart eerlijker te verdelen werken we samen aan een betere, eerlijke wereld.

 

Waardborrel
Op 16 november jl. waren twee leden van de kerngroep aanwezig op de Waardborrel. De Waardborrel werd voor de 10e keer georganiseerd door de gezamenlijke ondernemerskringen in de Krimpenerwaard. Ondernemers ontmoeten elkaar in een ontspannen setting. Onze kernteamleden deelden flyers uit en gingen met ondernemers in gesprek om het belang van de eerlijke handel en de SDG’s onder de aandacht te brengen.

 

Uitslag wedstrijd Fairtradeweek najaar 2022
Tijdens de najaar editie van de Fairtrade week is er een wedstijd voor kinderen georganiseerd.
De opdracht was: ontwerp een wikkel voor een Tony Chocolony reep, met als thema: Fairtrade en klimaat. Uit de inzendingen koos de jury Anna en Emma als prijswinnaars. Op 26 november vond de prijsuitreiking plaats in de bibliotheek. Anna en Emma kregen hun prijs uit handen van de wethouder Wassink.

 

Nieuwe deelnemer
Wij verwelkomen als nieuwe deelnemer: Albert Heijn Wiersma Krimpen aan de Lek.

 

Kerngroep zoekt versterking
Twee van de kernteamleden hebben aangegeven na vijf jaar het stokje te willen overdragen aan anderen. De ideale situatie is dat er vanuit elke kern deelgenomen wordt in het kernteam.
Wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact op met Gijs Metz (06-19446697) of stuur een mail naar info@fairtradegemeentekrimpenerwaard.nl.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
In de nieuwsbrieven willen we steeds een van de duurzame ontwikkelingsdoelen onder uw aandacht brengen. In deze nieuwsbief is dat nr. 6:
schoon water en sanitair.
Dit zesde doel stelt onder andere dat uiterlijk in 2030
• iedereen toegang heeft tot veilig en betaalbaar drinkwater.
• dat toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen is bereikt.
• de waterkwaliteit is verbeterd door de verontreiniging te beperken.
• dat er efficiënter wordt omgegaan met water, waardoor de waterschaarste afneemt.

 

Beste wensen
Wij sluiten deze nieuwsbrief af met u fijne feestdagen toe te wensen.
Dat het u en al uw dierbaren in 2023 goed mag gaan.


Het kernteam,
Gijs, Jaap, Gerda, Nienke, Marjoleine, Truus en Lia

Naar overzicht